PRODUKTY
SUPER OFERTA
PROGRAM PARTNERSKI
SZKOLENIA
LIKWIDACJA SZKÓD
KONTAKT
cofnij

Gwarancje celno-podatkowe

Gwarancje koncesyjne

Gwarancje kaucyjne

Ubezpieczenia finansowe.
Firmy dzięki naszemu pośrednictwu mają szansę na znaczne zmniejszenie czasu oraz kosztów otrzymywania owych gwarancji w Towarzystwach Ubezpieczeniowych. Dzieje się tak ponieważ dzięki wiedzy, doświadczeniu oraz umiejętnościom nabytym przez lata funkcjonowania w branży brokerskiej jesteśmy w stanie w taki sposób porozumieć się z ubezpieczycielem, aby ustalić jeden limit - kwotę ( zamiennie na wszystkie rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych ) – który po każdorazowym udzieleniu gwarancji będzie się zmniejszał o kwotę udzielonej gwarancji, aż do jego wyczerpania.
Gwarantuje to znacznie szybsze uzyskiwanie gwarancji oraz korzystniejsze stawki co w niedalekiej przyszłości może stanowić o rozwoju Twojej Firmy (przetargi,  kontrakty, zlecenia, podwykonawstwo).

Gwarancje należytego wykonania kontraktu

Gwarancja usunięcia wad i usterek

Kłopoty z płatnościami

Gwarancje wadialne

Gwarancje zwrotu kwot zatrzymanych